Kontakt

Formand:
Anders Egholt Søgård
Gråbynkevej 23
Mobil: 2272 2690
E-mail: anders.egholt.sogaard@gmail.com

Kasserer og webansvarlig:
Flemming Huss
Kabbelejevej 54
Mobil: 2711 2639
E-mail: flemkor@hotmail.com

Øvrige:
Torsten Olsen, Løvetandsvej 58, Tlf.: 3860 4758, E-mail: tor_olsen@mail.tele.dk
Lars-Georg Hersoug, Kabbelejevej 49, Mobil.: 6166 0249, E-mail: hersoug@email.dk
Martin Ranhauge, Løvetandsvej 69, Mobil.: 4044 7410, E-mail: martinranhauge@get2net.dk

Suppleant:
Helle Gadeberg, Pilesvinget 57, Tlf.: 2880 9103, E-mail: sodemortil3@hotmail.com