Grundejerforeningen Søgård

København har udlagt veje til vedligeholdelse til den enkelte grundejer. Derfor er det en god ide at være medlem af en grundejerforening. For nylig er en femtedel af vores vejareal blevet nyasfalteret. Vi regner med at der er penge til, at resten af vejene kan fornys i den takt, Københavns Kommune beder os om det. En gang om året afholdes generalforsamling og ca. hver anden måned afholder bestyrelsen møde. Se nærmere under punktet vedtægter. Man er altid velkommen til at kontakte formanden eller et medlem af bestyrelsen. Er man historisk interesseret er der et punkt med udpluk fra de sidste hundrede år samlet af en tidligere bestyrelsesformand.