Generalforsamling

Generalforsamlingen 2020 afholdes grundet Corona virus ved en stemmeseddel, der skal afleveres til formanden inden den 14/6 2020.
Formandens beretning og procedure for generalforsamlingen samt stemmeseddel omdeles i postkassen senest 14 dage før.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i henhold til vedtægterne.
De seneste indkaldelser, dokumenter og referater kan findes i PDF format i undermenuer.
Alle dokumenter omkring grundejerforeningen kan findes under menupunktet arkiv.